Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

ZP.271.20.2022.MG Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-17 2022-11-25 10:15 --
ZP.271.24.2022.DSS Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Ratusza w Kłodzku – etap I. Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-15 2022-11-30 10:00 --
ZP.271.23.2022.DSS Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-07 10:00 --
ZP.271.21.2022.MG „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku – adaptacja na cele turystyczne – dokumentacja projektowa”. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-18 2022-10-26 10:15 --
ZP.271.18.2022.DSS Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 12 475 666,50 zł dla Gminy Miejskiej Kłodzko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-27 2022-10-28 10:00 --
ZP.271.19.2022.MG Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-20 2022-10-21 10:15 --
ZP.271.12.2022.DSS Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 4. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-25 2022-06-09 10:00 --
ZP.271.11.2022.DSS Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Kłodzko, ul. Jana Pawła II nr 4. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-13 2022-05-30 10:00 --
ZP.271.19.2021.DSS Świadczenie usług w zakresie korzystania z Krytej Pływalni przez uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach zajęć wychowania fizycznego w roku 2022. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-16 2021-12-27 10:00 --
ZP.271.17.2021.DSS Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-08 2021-11-16 10:00 --
ZP.271.13.2021.DSS Rewaloryzacja koszar białych na cele usługowe wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Kłodzko, Owcza Góra. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-18 2021-11-12 10:15 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa