Zakończone postępowania

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

Prowadzenie administrowania i utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. ZP.271.16.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-07 15:43
,,KŁODZKI NBS – Modernizacja parku przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku” ZP.271.18.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-30 10:06
Smart Kłodzko (SMAK) : Budowa zielonych ścian w Kłodzku ZP.271.15.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-12 15:30
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 8 673 023,44 zł dla Gminy Miejskiej Kłodzko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu. ZP.271.14.2021.DSS Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-08 14:34
Smart Kłodzko (SMAK) : Budowa zielonych ścian w Kłodzku ZP.271.11.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-16 10:09
Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku, km 0+000-0+526- etap I ZP.271.10.2021.DSS Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-03 14:42
Część I. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 4. Część II. Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta nr 4. ZP.271.9.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-06-25 14:45
Modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Sienkiewicza 61 w Kłodzku ZP.271.8.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-17 10:15
Część I: Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kłodzka. Część II: Wykonanie nasadzeń w donicach i gazonach oraz ich pielęgnacja. ZP.271.5.2021.DSS Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-04-22 14:26
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach komunalnych miasta Kłodzka. ZP.271.3.2021.MG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-04-15 09:35
Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka i prowadzenia na nich akcji zima ZP.271.4.2021.DSS Postępowanie krajowe Części: 1 2021-03-29 12:32
„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko”. ZP II.271.19.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-27 15:13
Dostawa, instalacja sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem infrastruktury niezbędnej do świadczenia E-usług w Urzędzie Miasta w Kłodzku w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko ZP II.271.7.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-07-16 09:55
Dostawa, instalacja sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem infrastruktury niezbędnej do świadczenia E-usług w Urzędzie Miasta w Kłodzku w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko ZP II.271.7.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-07-02 11:17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa