Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 37  pokazuj  pozycji

ZP.271.22.2022.MG Zielono-Niebieska Infrastruktura w Kłodzku - KŁODZKI NBS Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-04 2022-11-21 10:15 --
ZP.271.17.2022.MG Odbudowa ulicy Nad Kanałem w Kłodzku Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-02 2022-09-20 10:15 2022-09-22
ZP.271.16.2022.MG Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-08 2022-09-21 10:15 2022-11-30
ZP.271.15.2022.DSS Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-08 2022-08-26 10:00 --
ZP.271.14.2022.MG Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-11 2022-07-26 10:15 --
ZP.271.13.2022.DSS Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-28 2022-07-14 10:00 2022-09-30
ZP.271.10.2022.MG Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-25 2022-06-06 10:15 --
ZP.271.9.2022.DSS Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-04 2022-04-26 10:00 2022-09-30
ZP.271.8.2022.MG Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-23 2022-04-08 10:15 2022-05-05
ZP.271.6.2022.MG Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-22 2022-04-01 13:00 2022-05-19
ZP.271.7.2022.DSS Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka i prowadzenie na nich „akcji zima” - część I, część II. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-21 2022-03-29 10:00 2022-09-30
ZP.271.4.2022.MG Część 1: Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kłodzka. Część 2: Wykonanie nasadzeń w donicach i gazonach oraz ich pielęgnacja. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-14 2022-04-14 10:15 2022-05-23
ZP.271.5.2022.DSS Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka Część I i Część II. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-01 2022-03-16 10:00 2022-09-30
ZP.271.3.2022.MG Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-18 2022-03-07 10:15 2022-03-08
ZP.271.12.2021-2022.MG Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-08 2022-03-09 10:45 2022-03-10
ZP.271.2.2022.MG Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie: Rewaloryzacja koszar białych na cele usługowe wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Kłodzko, Owcza Góra. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-24 2022-02-07 10:00 2022-03-09
ZP.271.1.2022.DSS Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-18 2022-01-26 10:00 2022-09-30
ZP.271.22.2021.DSS Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-29 2022-01-10 10:00 2022-09-30
ZP.271.21.2021.MG Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-08 2021-12-17 09:20 2022-02-01
ZP.271.20.2021.MG „Usługa w zakresie dozoru i obsługi kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku”. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-29 2021-12-07 10:20 2022-01-25
ZP.271.18.2021.MG ,,KŁODZKI NBS – Modernizacja parku przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku” Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-10 2021-11-25 10:15 2021-12-01
ZP.271.16.2021.MG Prowadzenie administrowania i utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-08 2021-11-16 10:15 2022-01-05
ZP.271.15.2021.MG Smart Kłodzko (SMAK) : Budowa zielonych ścian w Kłodzku Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-07 2021-10-28 09:45 2021-12-10
ZP.271.14.2021.DSS Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 8 673 023,44 zł dla Gminy Miejskiej Kłodzko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu. Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-07 2021-10-25 09:30 2022-09-30
ZP.271.10.2021.DSS Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku, km 0+000-0+526- etap I Gmina Miejska Kłodzko Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-05 2021-08-20 10:00 2021-09-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa